Inscripció

Taxes d’inscripció

  • Membres del COBDCV: 10 €.
  • Estudiants Universitat de València i Universitat Politécnica de València: 10€.
  • Membre d’alguna associació adherida (FESABID): 20 €*
  • Aturats no col·legiats i estudiants: 30 €.
  • No col·legiats: 50 €.

*Consulta totes les associacions adherides a FESABID

Fitxa d’inscripció i documentació

És imprescindible emplenar i enviar la següent fitxa d’inscripció. En el cas d’estudiants, membres d’altres associacions adhderides i aturats no col·legiats/des, cal enviar la documentació acreditativa al següent correu electrònic: administracio@cobdcv.es. El pagament no es realitzarà fins que es reba la confirmació de la plaça mitjançant e-mail.

Compte d’ingrés

Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, l’ingrés es realitzarà en el següent compte:
Logotip de Caixa Popular

Titular: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

Caixa popular: ES14 3159 0032 9522 0380 0228.

(Pagaments des de fora d’Espanya).

BIC: BCOEESMM159.

Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369.